Business

Business

Benefit from our global services.

Business


Starten van een onderneming:


BFT-Solutions stelt het op prijs om al in een vroeg stadium al mee te denken bij het opstarten van een bedrijf. Juist nu en vooral in deze roerige tijden adviseren wij een eigen bedrijf te starten, maar dan wel  met een goede voorbereiding en daarbij ook te kijken naar de risico’s . De economische recessie biedt enorm veel kansen vooral voor kleine zelfstandigen. Vakkennis en wilskracht is daarbij onontbeerlijk. Als startende ondernemer krijgt u onherroepelijk te maken met regels en wetten van de overheid. Het kiezen van de juiste rechtsvorm, zoals een eenmanszaak of een besloten vennootschap is cruciaal. De rechtsvorm bepaalt onder andere de aansprakelijkheid voor schulden van uw bedrijf en uw belastingverplichtingen.


Opvolgen van een onderneming:


Bij de opvolging binnen een familiebedrijf zijn de waardering (de waardebepaling) en de financiering moeilijke onderwerpen. Er moet een uitspraak worden gedaan over de waarde van de onderneming bij een eenmanszaak, dan wel over de waarde van de aandelen van de vennootschap(pen). Dit is geen eenvoudige opgave, zeker niet wanneer de zaak bijvoorbeeld wordt overgedragen aan één bepaald kind, en er nog andere (niet ondernemende) kinderen zijn die u in financieel opzicht gelijk wilt behandelen. Naast de waardering voor familiaire overdracht kan er ook een waardering vanuit BFT-solutions gewenst zijn bij een fusie of bedrijfsovername of bij eventuele zakelijke conflicten. Ook hierin  kan BFT-solutions als onafhankelijke partij een adviserende rol in spelen.


Waarderen van een onderneming:


Business Valuation, ofwel het waarderen van ondernemingen, is afhankelijk van de sterke en zwakke punten van de onderneming, kansen en bedreigingen, veranderende concurrentieverhoudingen en toekomstverwachtingen. De ondernemingswaarde is ingegeven door het subjectieve toekomstperspectief van de beschouwende partij.


BFT-Solutions streeft er naar om samen met u deze doelen te realiseren. BFT-Solutions schroomt niet om externe deskundigheid in te schakelen zodra dat efficiënt of nodig is. Het kan daarbij gaan om een advocaat of notaris, maar ook om een externe fiscalist op een fiscaal deelgebied, als de problematiek daarom vraagt. BFT-Solutions maakt deel uit van diverse collegiale netwerken die door onderlinge uitwisseling en gezamenlijke vakstudie zorgen voor kwaliteit en delen van praktische ervaring op grotere schaal dan op louter eigen kracht mogelijk is.