Finance

  Finance

   We are a professional and a progressive team.

Finance


Heeft u ook zo het gevoel dat u vast zit in de cijfers? Of de fiscaal wetgeving onbegrijpelijk lijken te worden en dat uw bewegingsvrijheid steeds krapper wordt? Een persoonlijk financieel plan van BFT-Solutions ontkoppelt u van uw zorgen en brengt weer rust in uw onderneming, zodat uw weer kunt genieten van uw ondernemerschap.


Een financieel plan geeft inzicht en antwoorden op die vragen, door aan te geven:


  • hypotheek, lening, rente, vermogensopbouw, etc.


  • gezin, samenlevingsvorm, erfrecht, schenking, etc.


  • verzekeringen, pensioenen, etc.


In een gesprek, op uw verzoek,  stellen wij een uitgebreide persoonlijke inventarisatie van uw huidige persoonlijke, financiële en fiscale situatie en van uw wensen, dromen en doelen voor de toekomst. Deze gegevens op een integere en deskundige wijze worden geanalyseerd om tot een juist overzicht van uw huidige en toekomstige  financiële situatie te komen.


Vervolgens wordt een schriftelijke adviesrapport samengesteld en er staat onder andere vermeld welke financiële instrumenten kan BFT-Solutions u aanbevelen om uw wensen te realiseren en eventuele onaangename kwesties op te lossen.


Daarna bespreken we met u het adviesrapport. Samen met u wordt in deze fase bepaald wat voor u het meest belangrijk is om te realiseren en wat voor u een lagere prioriteit heeft. Tijdens deze fase adviseren en begeleiden wij u bij het maken van de juiste financiële keuzes ten aanzien van uw toekomstige situatie. Tevens wordt nadrukkelijk gekeken naar de eventuele risico's en tekortkomingen. Deze worden gesignaleerd en er  wordt  gekeken naar  het  minimaliseren van


deze tekortkomingen om belangrijke risico's uit te sluiten.

In de laatste fase bemiddelt BFT-Solutions voor u in de financiële producten die nodig zijn om het advies te realiseren.