Tax

Tax

Get your taxes done, simply and professionally.

Tax

Het verwerken van uw fiscale situatie in het aangiftebiljet vereist een gerichte fiscale deskundigheid. Het belastingstelsel biedt de mogelijkheid om bijtellingen en aftrekposten zo gunstig mogelijk te verdelen over beide fiscale partners.


Belastingheffing, zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW, vereist een nauwkeurige planning. De fiscale wetgeving en rechtspraak is ingewikkeld en voortdurend aan veranderingen onderhevig. Belastingbesparende mogelijkheden worden daardoor vaak over het hoofd gezien of niet meer toegestane gewoonten worden voortgezet. Wij informeren u tijdig over de relevante ontwikkelingen en adviseren u op welke wijze u hier op in kunt springen.


Particulieren worden met allerlei fiscale en financiële verplichtingen geconfronteerd. Wij willen u assisteren  in de fiscale en financiële wereld. Denk daarbij aan het doen van uw aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van voorlopige teruggaven, de zorgtoeslag, de levensloopregeling, verwerking van een schenking of erfenis of uw verzekeringen.


BFT-Solutions wilt graag u assisteren met de Belastingdienst en financiële instellingen en beantwoordt al uw vragen omtrent de volgende werkzaamheden:


 • Het verzorgen van uw belastingaangiften zoals:  BTW, IB, LB, VPB, dividendbelasting, schenkbelasting en successieaangifte;
 • Het inrichten van uw gehele bedrijfsadministratie;
 • Het verzorgen van uw (complete)salarisadministratie;
 • Het opstellen van prognoses en tussentijdse overzichten;
 • Het opstellen van de jaarrekening;
 • Het indienen van bezwaarschriften;
 • Het administratief en fiscaal bijstaan bij een boekencontrole door de Belastingdienst;
 • Het adviseren over welke rechtsvorm in uw onderneming, zoals bijvoorbeeld een BV, VOF, CV of man/vrouw-firma;
 • Het begeleiden van de oprichting van uw BV (holding / beheer- werkmaatschappij / stamrecht BV).
 • Het begeleiden van startende ondernemers en opstellen van ondernemingsplan;
 • Het adviseren over uw algemene bedrijfseconomische en bedrijfsjuridische zaken, zoals bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden, faillissement, opvolgingsproblematiek, incasso, bestuurdersaansprakelijkheid, ondernemingsplan.